söndag 27 december 2009

Tankar 1

Blandteknik ger oväntade möten bildmässigt.

Att blanda färg och svartvitt i samma bild verkar stimulera mig att tänka på flera sätt.

När jag arbetar med färg experimenterar jag i flera lager där jag försöker hitta färgfält som lever egna liv. Fältens form och betydelse blir underordnad ytans egenskaper.

Svartvitt får mig att se kontraster och former. Det svarta blir linjer mot det vita papperet. Jag tecknar. Jag beskriver exakt.

När jag kombinerar svartvitt och färg i "sömn-bilderna" kan jag berätta på flera sätt samtidigt. Jag kan göra en bestämd, tydlig, teckning av figuren i ett diffust "landskap".

Jag älskar att teckna, men jag längtar till färglandskapet som är öppet för tolkningar.