onsdag 19 september 2012

Modell av Älvpromenaden i Karlstad (del 1)Karlstad kommun, med stadsarkitekt och här projektledare Måns Hallén, driver stadsutvecklingsprojektet "Älvpromenaden".  Det syftar till att utveckla användningen av stråket längs Klarälven i Karlstad.

Jag har jobbat med att bygga modellen som visualiserar de övergripande idéerna i projektet. Under arbetet har jag satt mig in i de föreslagna förändringarna. Jag är förtjust! Jag tror att det finns stora möjligheter att utveckla användandet av älvrummet. Eller så här, som NWT formulerar det i sin ledare idag.

Nu är det först upp till Karlstadborna att ha synpunkter på idéerna och sedan upp till kommunen och fastighetsägarna att genomföra alltihop. Jag ser fram emot att sitta på en brygga över älven och dingla med benen. Snart!

Här är ett klipp från TV4 där Måns Hallén berättar och min modell illustrerar.