onsdag 15 september 2010

Ett Stockholmsbesök - del 2

Jag hälsade på Titti Hammarling i hennes fina ateljé. Titti är, eller har varit en virtuell kompis till mig det senaste året. Hon har en mycket bra blogg, där hon berättar om sitt konstnärsskap och skapande i allmänhet med en helt annan infallsvinkel än jag har. Hon visar t.ex inte sina bilder på bloggen. Därför var det spännande att få se en del av dem live. Jag kan berätta att hon är en mycket intressant målare också. Det var lustigt enkelt att prata, som om vi redan var gamla vänner.
Byter om, 2009, tusch och digitalt collage


Resten av dagen gick också till gränslandet mellan det verkliga och det virtuella. KRO/KIF, Svenska Tecknare och SFF hade plockat ihop en fantastiskt proppfull eftermiddag under rubriken "3D och CGI (Computer-generated imagery) i animation och spel".  
Föreläsarna hade väldigt olika ingångar i ämnet. Det var mycket inspirerande. Förläsarna var Kristoffer Zetterstrand, Thomas Nordberg, Cecilia Skedinger, Per Strömbäck och Lotta Geffenbland. 
Kristoffer, Thomas och Cecilia arbetar alla med 3D-program, men på väldigt olika sätt. Tryck på deras namn för att se exempel på vad resultatet kan bli. 
Kristoffer gör skisser till sina oljemålningar i 3D i datorn. Han kan flytta, vrida och vända på och ljussätta bildelementen tills han har den bild han vill måla. Sedan för han över den till duken och målar på klassiskt vis. 
Thomas gör tredimensionella modeller i datorn, renderar(ungefär fotograferar) dem i den vy han vill ha och skriver ut dem som grafik i jätteformat. 
Cecilia gör digitala animationer. 
Per Strömbäck är bl. a talesman för Dataspelsbranchen. Han berättade om en  värld, som för mig som inte spelar dataspel, var så främmande att jag fick en lång lista med ord att googla med mig hem. Jag insåg hur stor och levande dataspelsvärlden är. En spännade tanke var att dataspelen fram tills nyligen estetiskt sett har strävat att efterlikna verkligheten så mycket som möjligt. Nu har man börjat våga prova att experimentera med bildspråket. Dataspelen befinner sig alltså innan kubismen konstnärligt sett. Hihi.


Jag kastade mig hem och laddade ner programmet Maya i gratisprovversion. Jag rekommenderar alla att prova.