måndag 15 mars 2010

Ansikten med blick

Jag gav mig själv uppdraget att göra ansikten med "blick" (se inlägget om Giacometti nedan).
Jag fick också uppdraget att sitta modell för mig själv.