måndag 28 december 2009

Tankar 2

Jag tror att det jag vill göra är att hitta sätt att göra bilder som säger något. Ibland är jag nära att göra det.

Det svåraste är att veta om bilderna säger någon annan något. JAG vet ju oftast vad jag vill uttrycka, men vad ser betraktaren? Därför är det så viktigt att visa bilderna och att få reaktioner på det jag visar.

Det jag lägger på bloggen är oftast inte färdigt. Kanske blir det aldrig klart eftersom det inte går att tämja till en bra bild. Det kanske inte är representativt för mitt konstnärsskap.

Å andra sidan kommer jag ingen vart om jag bara går en säker väg i mitten utan att prova var gränserna går och misslyckas. Ofta är det genom de misslyckade bilderna jag lär mig något som leder fram till de riktigt bra.

För mig är bloggen lite som en offentlig skissbok.