måndag 24 september 2012

Modell av Älvpromenaden i Karlstad (del 2)

Som jag berättade i förgående inlägg har jag byggt modell av Älvpromenaden i Karlstad. Modellen ska fungera som illustration av de idéer om förändringar som ska ge ett trevligare och mänskligare stråk längs Klarälven i centrala Karlstad.
Jag har märkt att (stads-)modeller gör många förtjusta. Jag tror att det dels är samma fascination inför modellen som inför ett dockskåp, dels ger den en mycket mer konkret bild av det område den ska beskriva än en teckning eller ritning över samma sak. Det är lättare att förstå den tredimensionella modellen, eftersom den är mer lik verkligheten.

Ortofoto och ritad plan över området.
Kaffe och många frågor första veckan.

Som grundplatta i modellen använde jag ett ortofoto (ett slags flygfoto där varje hus är fotograferat rakt uppifrån).

Den färdiga modellen.

En rolig och lite besvärlig egenskap hos ortofotot är att husens skuggor finns med, trots att husen är platta. Effekten kommer bäst till sin rätt om man ställer dit en kloss eller en figur i rätt skala. Eftersom allt inte skulle byggas tredimensionellt ligger en del platta saker med skugga. Vissa saker, som är tremensionella har ingen skugga eftersom de inte finns på ortofotot. Det är inkonsekvent, men det visade sig att alla testpersoner förstod modellen trots inkonsekvensen.

Skuggan av husen och statyn är tryckt på grundplattan.
Notera bussen, som har skugga  men är helt platt och 
kajkanten som är helt tredimensionell, men utan skugga.
Jag blev inspirerad skuggfrågan. Jag tror att jag ska använda mig av det på något sätt i mina bilder. Hur blir det om en del ytor i en bild får korrekta skuggor och andra inte? Hur blir det om jag sätter in tredimensionella delar i bilden?

Det leder vidare till en av mina favoritbilder. Den hänger i min ateljé för att ge mig inspiration.

Landskapet är i stort sett platt, förutom att det svänger
"runt hörnet" i kanterna och att trädet i förgrunden till vänster är en kvist.