lördag 6 februari 2010

Installationer

Tillfälliga former utomhus kan få upp mina ögon för platser jag inte brukar se.
En stor, kakaobrun snöhög mitt på trottoaren fångar färgerna i de solbelysta träden bakom.
En samling fjälltoppar på en vanligtvis tom parkeringsyta.
Skatbon samlar grenlinjerna i ettriga, asymetriskt spridda bollar i björken.
Istapparna växer åt alla håll i trädet.
Nästa vecka ska jag göra bilder med mina penslar.