söndag 30 september 2012

Liss Eriksson - och rondellkonst i Sunne

På bakgården till Stadshuset i Karlstad hittade jag den här underbara skulpturen.

Mater Madre, Liss Eriksson
Som så ofta när jag hittar en underbar skulptur är det Liss Eriksson(bildgoogla!) som har gjort den.
Den heter Mater Madre. Hon sitter och ammar mitt på en liten, oftast skuggig gräsmatta.
Jag har gått runt henne många varv för att se alla hennes sidor. Jag tror nästan att hon rör sig, så väl skulpterad är hon.Hon är ganska liten, kanske 75% av en verklig storlek. Hon sitter på sin pall på ett podie som gör att hon hamnar med sitt huvud ungefär i ögonhöjd på mig. Hon sitter där, helt fokuserad på sitt lilla barn och bryr sig inte om att möta oss som passerar med blicken. Hon ger platsen ro.


Jag har hört berättelser om hur noga Liss var med att anpassa skulpturen till rummet där den skulle stå. Han tog hänsyn till rummets form och proportioner. I det här fallet är rummet ganska högt, trångt och rörigt med många former som äter sig in i det. Han sökte den rätta punkten och den rätta formen i rummet. Han träffade väldigt ofta rätt. Det tog tid. Det krävdes stor kunskap och erfarenhet.

I Sunne där jag bor har vi precis fått en rondell. Nu ber kommunen allmänheten komma med förslag på hur rondellen ska dekoreras. Många jobbar redan entusiastiskt med sina förslag.
Jag hoppas att någon med Liss känsla för rummet ska blanda sig i leken och ge ett profesionellt förslag. Men det kanske kostar pengar...

måndag 24 september 2012

Modell av Älvpromenaden i Karlstad (del 2)

Som jag berättade i förgående inlägg har jag byggt modell av Älvpromenaden i Karlstad. Modellen ska fungera som illustration av de idéer om förändringar som ska ge ett trevligare och mänskligare stråk längs Klarälven i centrala Karlstad.
Jag har märkt att (stads-)modeller gör många förtjusta. Jag tror att det dels är samma fascination inför modellen som inför ett dockskåp, dels ger den en mycket mer konkret bild av det område den ska beskriva än en teckning eller ritning över samma sak. Det är lättare att förstå den tredimensionella modellen, eftersom den är mer lik verkligheten.

Ortofoto och ritad plan över området.
Kaffe och många frågor första veckan.

Som grundplatta i modellen använde jag ett ortofoto (ett slags flygfoto där varje hus är fotograferat rakt uppifrån).

Den färdiga modellen.

En rolig och lite besvärlig egenskap hos ortofotot är att husens skuggor finns med, trots att husen är platta. Effekten kommer bäst till sin rätt om man ställer dit en kloss eller en figur i rätt skala. Eftersom allt inte skulle byggas tredimensionellt ligger en del platta saker med skugga. Vissa saker, som är tremensionella har ingen skugga eftersom de inte finns på ortofotot. Det är inkonsekvent, men det visade sig att alla testpersoner förstod modellen trots inkonsekvensen.

Skuggan av husen och statyn är tryckt på grundplattan.
Notera bussen, som har skugga  men är helt platt och 
kajkanten som är helt tredimensionell, men utan skugga.
Jag blev inspirerad skuggfrågan. Jag tror att jag ska använda mig av det på något sätt i mina bilder. Hur blir det om en del ytor i en bild får korrekta skuggor och andra inte? Hur blir det om jag sätter in tredimensionella delar i bilden?

Det leder vidare till en av mina favoritbilder. Den hänger i min ateljé för att ge mig inspiration.

Landskapet är i stort sett platt, förutom att det svänger
"runt hörnet" i kanterna och att trädet i förgrunden till vänster är en kvist.onsdag 19 september 2012

Modell av Älvpromenaden i Karlstad (del 1)Karlstad kommun, med stadsarkitekt och här projektledare Måns Hallén, driver stadsutvecklingsprojektet "Älvpromenaden".  Det syftar till att utveckla användningen av stråket längs Klarälven i Karlstad.

Jag har jobbat med att bygga modellen som visualiserar de övergripande idéerna i projektet. Under arbetet har jag satt mig in i de föreslagna förändringarna. Jag är förtjust! Jag tror att det finns stora möjligheter att utveckla användandet av älvrummet. Eller så här, som NWT formulerar det i sin ledare idag.

Nu är det först upp till Karlstadborna att ha synpunkter på idéerna och sedan upp till kommunen och fastighetsägarna att genomföra alltihop. Jag ser fram emot att sitta på en brygga över älven och dingla med benen. Snart!

Här är ett klipp från TV4 där Måns Hallén berättar och min modell illustrerar.