tisdag 29 december 2009

Tankar 3

När jag tänker tillbaka inser jag att jag under sommaren mest gjorde bilder av landskap vid Vänern. I början av hösten gjorde jag mina tvillingbilder med människor på. I oktober målade jag gula löv. Det är svårt att låta bli att göra det. De är så påtagliga under några veckor. Sedan dess har jag arbetat med mina "sömn-bilder".
Sömnbilderna består till stor del av svartvita bilder av sovande människor i olika ställningar, men i bakgrunden på varje bild finns någon slags landskap.
Som jag skrev häromdagen är arbetet med landskapen lustfylld. Det är spännande att abstrahera landskap, både färg och formmässigt.
Landskap är mångtydiga. De är öppna för egna tolkningar. De kanske ger betraktaren en känsla eller stämning.
Människofigurer uttrycker något. De kan oftast tydas, läsas på liknande sätt av de flesta.
Jag slås just av tanken: Lars Lerin och Kenneth Börjesson målar landskap, medan Lena Cronqvist och Karin Broos målar människor. Är landskap manligt och människor kvinnligt?
Sedan har vi Hans Westlund som i så fall spräcker tesen.
Och jag själv...på väg att ta fram den manliga sidan och bli landskapsmålare!